Účtovný výkaz

NESS Žilina, spol. s r.o. (IČO: 31598404) vykonala dňa 18.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF